Algemene ledenvergadering (ALV)

Tenminste eenmaal per jaar wordt vóór 1 juli een Algemene Ledenvergadering gehouden. Tussentijds kan het bestuur besluiten een extra vergadering of meerdere ledenvergaderingen te houden. De uitnodiging gebeurt schriftelijk.

De eerstvolgende Vexpan algemene ledenvergadering staat gepland op 17 mei 2018. U kunt zich hier aanmelden voor de ALV.

2017

2016

2015

2014

2013

    • Algemene Ledenvergadering d.d. 3 oktober 2013

– Verslag ALV: 2013-10-03 Verslag ALV 3 Oktober 2013 (1)
– Twee extra pijlers: Twee Extra Pijlers Vexpan
– Speerpunt digitalisering: Digitalisering