Algemene ledenvergadering (ALV)

Tenminste eenmaal per jaar wordt vóór 1 juli een Algemene Ledenvergadering gehouden. Tussentijds kan het bestuur besluiten een extra vergadering of meerdere ledenvergaderingen te houden. De uitnodiging gebeurt schriftelijk.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

    • Algemene Ledenvergadering d.d. 3 oktober 2013

– Verslag ALV: 2013-10-03 Verslag ALV 3 Oktober 2013 (1)
– Twee extra pijlers: Twee Extra Pijlers Vexpan
– Speerpunt digitalisering: Digitalisering