Algemene ledenvergadering (ALV)

Tenminste eenmaal per jaar wordt vóór 1 juli een Algemene Ledenvergadering gehouden. Tussentijds kan het bestuur besluiten een extra vergadering of meerdere ledenvergaderingen te houden. De uitnodiging gebeurt schriftelijk.

De volgende ALV stukken zijn alleen in te zien als u lid van Vexpan bent. U moet ingelogd zijn.

Mocht u – als lid – oudere verslagen willen inzien, neem dan contact op met info@vexpan.nl