Algemene ledenvergadering (ALV)

Tenminste eenmaal per jaar wordt vóór 1 juli een Algemene Ledenvergadering gehouden. Tussentijds kan het bestuur besluiten een extra vergadering of meerdere ledenvergaderingen te houden. De uitnodiging gebeurt schriftelijk.

De volgende ALV stukken zijn alleen in te zien als u lid van Vexpan bent.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

    • Algemene Ledenvergadering d.d. 3 oktober 2013

– Verslag ALV: 2013-10-03 Verslag ALV 3 Oktober 2013 (1)
– Twee extra pijlers: Twee Extra Pijlers Vexpan
– Speerpunt digitalisering: Digitalisering