Algemene ledenvergadering (ALV)

Tenminste eenmaal per jaar wordt vóór 1 juli een Algemene Ledenvergadering gehouden. Tussentijds kan het bestuur besluiten een extra vergadering of meerdere ledenvergaderingen te houden. De uitnodiging gebeurt schriftelijk.

Op 10 oktober a.s. vindt de eerstvolgende algemene ledenvergadering plaats. Leden van Vexpan kunnen zich hier aanmelden voor de ALV.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

    • Algemene Ledenvergadering d.d. 3 oktober 2013

– Verslag ALV: 2013-10-03 Verslag ALV 3 Oktober 2013 (1)
– Twee extra pijlers: Twee Extra Pijlers Vexpan
– Speerpunt digitalisering: Digitalisering