Kennisbijeenkomst ziekenhuizen (zorg voor parkeren)

Foto door Too van Velzen

Het initiatief van Vexpan om de kennisbijeenkomst ‘zorg voor parkeren’ te organiseren speciaal voor diegenen, binnen ziekenhuizen verantwoordelijk voor parkeren, bleek een schot in de roos.

Uit alle delen van het land kwam men naar Amsterdam VUMC aan de Boelelaan om te luisteren naar inleidingen waarin de parkeervraagstukken van ziekenhuizen vanuit diverse invalshoeken behandeld werden, maar vooral ook om kennis en ervaring uit te wisselen.

De bijeenkomst begon met een rondje langs de aanwezigen over hetgeen hen vooral bezighoudt in de dagelijkse praktijk. Dat varieerde van het zo goed mogelijke benutten van de parkeercapaciteit, verdeling van parkeerplaatsen tussen medewerkers/patiënten en doorbelasten van parkeerkosten, uitbesteden of niet, bevorderen van bereikbaarheid per ov/fiets tot wat te doen als de maximale parkeercapaciteit is bereikt, terwijl de groei maar doorgaat.

Vervolgens kwamen achtereenvolgens aan het woord gastheer Jan Paul Paardekooper, directeur van het parkeerbedrijf van Amsterdam VUMC/VU, Annelies ten Broek, manager kenniskern Facilitair Bedrijf & Huisvesting, Amphia Ziekenhuis Breda, en Perry Kieboom van PTG Advies.

Kostendekkend

Bij Amsterdam VUMC/VU is het uitgangspunt dat parkeren een kostendekkende faciliteit moet zijn. Overigens was in het algemeen de opmerking dat geen enkel ziekenhuis toestaat dat het zorgbudget aangewend wordt voor de parkeerexploitatie.

Amsterdam VUMC/VU kampt met schaarse ruimte en kan dus maar beperkt parkeerfaciliteiten aanbieden aan werknemers. Al in de HR-omgeving wordt daarop gestuurd en bij werving en selectie wordt gekeken naar de bereikbaarheid. Er werken 4.000 mensen bij de Vrije Universiteit; er zijn 100 parkeerpassen uitgegeven. Bij het ziekenhuispersoneel ligt dat, begrijpelijk, nadrukkelijk anders.

Parkeren een dingetje

Annelies ten Broek gaf aan haar inleiding de titel ‘Parkeren in de hal’ mee. Dat is immers wat iedereen het liefst wil: parkeren in de hal. In Breda zijn drie ziekenhuizen samengevoegd op een locatie; parkeren wordt dan wel een dingetje, aldus Annelies. Dit vraagstuk is opgelost door, voordat de nieuwbouw van het ziekenhuis startte, een parkeergebouw neer te zetten. Daarmee werd betaald parkeren geïntroduceerd, ook voor het personeel.

Het Amphia ziekenhuis vindt dat niet alleen de patiënt, maar ook de werknemer netjes ontvangen moet worden. Daarmee voelt de werknemer zich gehoord en gezien. Het betalen voor parkeren door medewerkers is dan ook vrijwel geruisloos verlopen.

Het parkeergebouw wordt gehuurd. Het kleine onderhoud wordt zelf uitgevoerd, evenals de bewaking/het gastheerschap, men bepaalt de parkeertarieven zelf, de financiële afhandeling is in eigen regie, het personeelsparkeren is uitbesteed. En wie niet in staat is om te lopen van het parkeergebouw naar het ziekenhuis wordt keurig met een busje voor de deur afgezet!

Voetbal

“Parkeren is net voetbal”, aldus Perry Kieboom van PTG Advies. “Iedereen heeft er verstand van!” Mede aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden behandelde hij parkeervraagstukken rondom (ver)nieuwbouwprojecten. Denkend aan de vele ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit is flexibel inrichten een aanrader, zo niet een must, want we weten een ding zeker: vandaag is niet morgen!

Na de drie sprekers werd nog uitgebreid van gedachten gewisseld over met name de issues ‘capaciteit’, ‘tarieven’ en ‘uitbesteden of niet’. Ervaringen werden verder gedeeld bij de nazit met borrel.

Presentaties

[wpfilebase tag=file id=545 tpl=vexpan-simple2 /]

[wpfilebase tag=file id=546 tpl=vexpan-simple2 /]

[wpfilebase tag=file id=547 tpl=vexpan-simple2 /]

 

Foto-impressie