Wetsvoorstel notificatie (meldings) plicht oplaadpunten VvE’s

Individuele appartementseigenaars, wonend in een VvE, kunnen in tegenstelling tot huiseigenaren, die niet in een VvE wonen, niet altijd zelfstandig een oplaadpunt bij de woning plaatsen. Alle individuele appartementseigenaars zijn gezamenlijk eigenaar van het gebouw en beslissen in gezamenlijkheid over het gebouw. Een rechtsgeldig besluit over de gemeenschappelijke delen van het gebouw, zoals plaatsing van een oplaadpunt op de VvE-parkeergelegenheid of aansluiting van een oplaadpunt op de gemeenschappelijke stroomvoorziening, moet daarom worden genomen met meerderheid van stemmen op de vergadering van eigenaars. De huidige besluitvormingsregels voor VvE’s kunnen een belemmering vormen voor de groeiende vraag van individuele appartementseigenaars naar oplaadpunten en de verduurzaming van het vervoer.

Momenteel vindt een internetconsultatie plaats op de beoogde aanpassing van het Burgerlijk Wetboek  (tot 6 september a.s.)

Zie ook https://www.internetconsultatie.nl/notificatieregeling_oplaadpunten_vve