Succesvolle mobiliteitshub met de juiste inzet van parkeren

Waar moet je aan denken bij het inrichten van een mobiliteitshub of knooppunt?En hoe zet je parkeerinstrumenten in om op deelmobiliteit te sturen en het gebruik van de hub te stimuleren? De nieuwe ‘Leidraad parkeren bij knooppunten en mobiliteitshubs’ van CROW en KpVV biedt uitkomst.

Een artikel uit Vexpansie 2021-2 van Marco de Jong, Empaction.