Regionale parkeerstrategie Utrecht

De kracht van samenwerking in de regio.

Een parkeerstrategie voor regio Utrecht uitwerken; het is één vande projecten binnen programma U Ned. Sebastiaan Dommeck van adviesbureau Empaction is kartrekker van het team dat zich erover buigt. De uitdaging? Het instrument ‘parkeren’ zodanig inzetten dat opgaven rondom mobiliteit en verstedelijking opgelost worden en het draagvlak behouden blijft.

Tekst Sebastiaan Dommeck

Lees hier het artikel uit Vexpansie 2021-1