Redactie Vexpansie

4x per jaar valt Vexpansie op de mat. De redactie (allen onbezoldigd) zet zich in om een gevarieerd en een voor zo ver mogelijk actueel vakblad te maken. Een magazine voor en door leden van Vexpan. Maar wie zijn nou die redactieleden die het hele jaar door gespitst zijn op mogelijke
onderwerpen voor ons verenigingsblad?

Maak kennis met de redactie.