Parkeren en gebiedsontwikkeling rond knooppunten

Parkeren en
gebiedsontwikkeling
rond knooppunten

De afgelopen jaren is uit meerdere onderzoeken gebleken dat parkeerbeleid groot effect kan hebben op duurzame gebiedsontwikkeling met laag autobezit- en gebruik. Bovendien vergroot het de haalbaarheid en betaalbaarheid van binnenstedelijke ontwikkelingen. MuConsult onderzocht in opdracht van de provincie Noord-Holland de
huidige situatie en kansen in Noord-Holland.

Tekst: Casper Stelling, Falco Lievaart en Alex Dragan

Lees hier het artikel