Parkeernormen of mobiliteitsnormen?

Gemeente Utrecht werkt aan nieuw parkeerbeleid.

Utrecht telt in 2040 naar verwachting ruim 455.000 inwoners. Circa 100.000 meer dan nu. Om al die mensen onderdak te kunnen bieden, moet er in de komende jaren veel gebouwd worden. Hierbij is een goed parkeerbeleid cruciaal. Zo regelen we dat iedereen toegang houdt tot mobiliteit, en zorgen we tegelijkertijd dat Utrecht een aantrekkelijke stad blijft voor bewoners, bedrijven, en bezoekers.

Een artikel uit Vexpansie 2021-1 van Eefke Verheij, gemeente Utrecht