Geen afname in parkeertransacties Amsterdam ondanks oproep om steden te vermijden

Uit de parkeerbarometer van parkeerapp Parkmobile blijkt dat de nieuwe coronamaatregelen nog steeds beperkte impact hebben op het aantal parkeertransacties en dat mensen onverminderd Nederlandse binnensteden binnengaan. Dat laten de cijfers van vorige week zien. Mensen mijden de steden niet, afgaande op het aantal parkeertransacties; in Rotterdam bleef het aantal nagenoeg hetzelfde (-0,6%) en in Amsterdam veranderde er zelfs niks. De ‘grootste’ daling in parkeertransacties is in Den Haag te vinden met 0,9 procent. In de rest van Nederland daalde het aantal met 1,8 procent, vergeleken met week 40.

De parkeerapp heeft ruim 2,5 miljoen actieve parkeerders in Nederland en heeft daarmee goed inzicht in de ontwikkelingen in de Nederlandste mobiliteit. De parkeerdata laten op zowel nationaal als lokaal niveau zien hoe Nederlanders zich met de auto bewegen en of er gehoor wordt gegeven aan de oproep om grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag te mijden. Ook twee weken na de meest recente persconferentie blijkt dat het aantal parkeertransacties in steden amper is gedaald.

Amsterdam onveranderd druk, landelijk kleine daling

Opvallend is dat het aantal parkeertransacties in Amsterdam afgelopen week onveranderd is gebleven. Vorige week waren er nog 2,2 procent minder transacties sinds de nieuwe maatregelen van kracht waren, daar is afgelopen week dus geen enkele verandering in geweest. Landelijk gezien daalde het aantal parkeertransacties licht. Gemiddeld genomen waren er in Nederland afgelopen week 1,1 procent minder parkeertransacties in vergelijking met week 40, de week van de laatste persconferentie.

Over de effecten van de maatregelen die op 13 oktober worden aangekondigd is nog niets te zeggen, maar toen de intelligente lockdown in maart werd aangekondigd daalde het aantal transacties en de drukte op straat ongekend hard. Sindsdien is het langzaam weer aan het oplopen.