Gedeeltelijke lockdown grote impact op parkeertransacties in Nederland

De gedeeltelijke lockdown zorgt voor 12 procent minder parkeertransacties in Nederland, zo blijkt uit de parkeerbarometer van parkeerapp Parkmobile. Hierbij is het aantal parkeertransacties in week 39, toen het vorige pakket maatregelen werd aangekondigd, vergeleken met week 42, toen de gedeeltelijke lockdown van kracht werd. Tussen week 41 en week 40 daalde het aantal parkeertransacties met slechts 1 procent. De sluiting van de horeca lijkt een aanzienlijk effect te hebben. Het aantal parkeertransacties in de avonduren is in de afgelopen week met ruim 50 procent* gedaald ten opzichte van de week daarvoor.

Parkmobile heeft ruim 2 miljoen actieve gebruikers in Nederland en heeft daarmee goed inzicht in de ontwikkelingen in de Nederlandse mobiliteit. De parkeerdata laten op zowel nationaal als lokaal niveau zien hoe Nederlanders zich met de auto bewegen. Waar er tussen de vorige maatregelen in week 39 en de laatste persconferentie op 13 oktober nauwelijks effect werd geconstateerd in de daling van parkeertransacties, lijkt de gedeeltelijke lockdown wel impact te hebben.

15 procent minder parkeertransacties in Amsterdam

Wanneer er wordt gekeken naar grote steden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, ziet Parkmobile de grootste daling in parkeertransacties in Amsterdam. In de hoofdstad vonden in week 42 15 procent minder parkeertransacties plaats ten opzichte van week 39. Dezelfde trend is in mindere mate te zien in steden als Den Haag en Rotterdam. In Den Haag nam het percentage parkeertransacties afgelopen week met 11 procent af, in Rotterdam met 8 procent.

* Donderdag 15 oktober in vergelijking met donderdag 8 oktober tussen 21-23 uur