Onderzoek naar bewonersvoorkeuren rond parkeren in woongebieden

De toename van het autobezit en het vaker thuiswerken en online winkelen zorgen voor een veranderende parkeervraag in woonomgevingen. Om deze parkeervraag optimaal te kunnen faciliteren zijn inzichten in voorkeuren van bewoners essentieel. Rekening houden met bewonersvoorkeuren kan problemen bij het implementeren van parkeerbeleid verminderen.

Lees hier het artikel  uit Vexpansie 2020-4 van PETER VAN DER WAERDEN, docent/onderzoeker en JAAP VAN DER WAERDEN, onderzoeker,
beiden bij de Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Eindhoven