Mobiliteitshubs en de parkeersector

Mobiliteitshubs staan volop in de belangstelling, en kunnen kansen bieden voor beleidsmakers en andere stakeholders. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft onderzocht wat de potentie van hubs is, en welke succesvoorwaarden daarbij een rol spelen. Parkeerbeleid bleek hierbij een belangrijk aandachtspunt te zijn.

 

Een artikel uit Vexpansie 2021-3  van JAN-JELLE WITTE, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)

 

Lees onderstaand het gehele artikel