Meer groen door parkeerplaatsen kantoorgebouwen efficiënt te benutten

Brainstormsessie over dubbelgebruik tussen de gemeente Rotterdam en Young Vexpan.

De gemeente Rotterdam werkt samen met partners in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) aan een gezonde toekomst voor zeven focuswijken op Zuid. Samen met Young Vexpan heeft de gemeente verkent hoe aan deze ambitie kan worden bijgedragen door efficiënter gebruik te maken van parkeercapaciteit bij bedrijven buiten kantoortijden. Dit principe staat bekend als dubbelgebruik.

Een artikel uit Vexpansie 2021 – 2 van CASPER VAN DER HAM (gemeente Rotterdam), EDWIN VAN DER GRACHT (Spark), JEROEN VAN LUYN (Goudappel) en MARTIN CURFS (InPublic).

 

Lees het hele artikel hier

Tags: