Bouwregelgeving, hoe zit dat?

In dit artikel worden de relevante begrippen Woningwet, Bouwbesluit, Bouwverordening, Omgevingsvergunning, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht beschreven en wordt hun onderlinge relatie uitgelegd. Lees verder: [wpfilebase tag=file id=65 tpl=vexpan-simpel /]