Beter benutten – Innovatie en ruimte

Beter Benutten is een programma waarin het Rijk, decentrale overheden en private stakeholders in twaalf stedelijke regio’s in Nederland werken aan het verbeteren van de bereikbaarheid.
Het programma heeft als kernbegrippen gedragsbeïnvloeding, innovatie en samenwerken. Veel projecten in dit programma hebben een directe of indirecte relatie met het thema parkeren. In dit artikel wordt ingegaan op het beter benutten van innovatie en ruimte.

Download het artikel (pdf), verschenen in Vexpansie 3, 2017: [wpfilebase tag=file id=495 tpl=vexpan-simpel /]