Flexibel stallingsbeheer biedt vastigheid en perspectief

De gemeente Nieuwegein heeft het beheer van de gratis bewaakte fietsenstallingen in haar binnenstad voor zes jaar gegund aan de stichting U-Stal uit Utrecht. Het betreft een overeenkomst die flexibel is wat betreft de toekomstige stallingsuitbreiding, de wijze van inzet van beheerders met een achterstand tot de arbeidsmarkt en de aanvullende activiteiten die U-Stal levert om het serviceniveau voor klanten te optimaliseren.

Een artikel uit Vexpansie 2021-1 van Tjeerd Velders en Hans van Beek

Lees hier het gehele artikel.