Wetgeving parkeerbelasting kentekenparkeren nader onderzocht

In oktober 2014 heeft het bestuur van de Vexpan in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk, gevraagd om aandacht voor het kentekenparkeren.
Het gaat hierbij om situaties waarbij het kenteken niet juist is ingevoerd, er een naheffingsaanslag wordt opgelegd, en de kentekenhouder achteraf wel kan aantonen dat hij parkeerbelasting heeft betaald op de in de naheffingsaanslag genoemde tijd en plaats.

In de brief heeft Vexpan gevraagd om aanpassing van de wetgeving omdat volgens jurisprudentie niet de wijze waarop parkeerbelasting wordt betaald doorslaggevend is voor het opheffen van de naheffingsaanslag, maar het feit dat de parkeerbelasting voldaan is.

De minister schrijft in zijn reactie op 4 mei jl. dat hij het digitaliseren van het betaald parkeren als een positieve ontwikkeling ziet.
Hij heeft toegezegd dat, in overleg met de G4, de wetgeving inzake parkeerbelasting nader zal worden onderzocht om mogelijke ( toekomstige) knelpunten te voorkomen. Ook zal de vraag hoe om te gaan met het al dan niet opzettelijk invoeren van een foutief kenteken meegenomen worden.
Leden van de Vexpan kunnen het volledige antwoord van Ronald Plasterk hier vinden.