Brandveiligheidsmaatregelen voor parkeergarages met elektrische voertuigen (update)

Elektrisch aangedreven voertuigen zijn niet meer weg te denken uit ons straatbeeld. Deze voertuigen worden ook geparkeerd en opgeladen, onder meer in parkeergarages. Het parkeren en opladen brengt een aantal specifieke veiligheidsaspecten met zich mee. In juli 2020 verscheen de eerste versie van de publicatie Brandveiligheid van parkeergarages met elektrisch aangedreven voertuigen. Deze publicatie geeft de brandweer handvatten voor het beperken van en omgaan met deze veiligheidsaspecten. De vernieuwde versie van 15 juli 2021 is onder andere uitgebreid met actuele resultaten van recent uitgevoerd onderzoek en te verwachten toekomstige regelgeving voor parkeergarages. Daarnaast zijn enkele hoofdstukken geactualiseerd.

[Bron: site IFV, Instituut Fysieke Veiligheid]

Elektrische voertuigen gebruiken meestal lithium-ion batterijen als energieopslag. Branden in deze batterijen hebben een ander brandverloop en een langere brandduur dan branden in conventionele voertuigen. Daarnaast komen bij brandende lithum-ion batterijen veel brandbare en toxische gassen vrij. Nils Rosmuller, lector Energie- en transportveiligheid: “Deze risico’s dragen eraan bij dat brandbestrijding, zeker in parkeergarages, mogelijk beperkt of helemaal niet kan plaatsvinden.”

Brandpreventieve en repressieve maatregelen
Omdat de ontwikkeling relatief nieuw is, zijn er ook nog geen richtlijnen of regelgeving waaraan parkeergarages in het geval van elektrische voertuigen en laadpunten moeten voldoen. “Toch kun je wel degelijk brandpreventieve en repressieve maatregelen nemen die de brandveiligheid in parkeergarages aanzienlijk verbeteren. Op deze manier is veilig parkeren en laden van elektrisch aangedreven voertuigen mogelijk. In onze publicatie hebben we kennis uit (inter)nationaal literatuuronderzoek vertaald naar bouwkundige, installatietechnische, organisatorische en repressieve veiligheidsmaatregelen voor verschillende typen parkeergarages”, licht Rosmuller toe.

Gesprek voeren over brandveiligheid
De publicatie is bedoeld voor brandveiligheidsadviseurs en incidentbestrijders van veiligheidsregio’s, maar is ook relevant voor andere partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling, de realisatie en het beheer van parkeergarages. De lector sluit af: “Aan de hand van deze uitgave en de mogelijke maatregelen die hierin worden beschreven kunnen de ontwerper van de parkeergarage, de veiligheidsadviseur van de brandweer en de eigenaar/beheerder van de garage met elkaar in gesprek gaan over de brandveiligheid van de parkeergarage.”

> Meer informatie & download onderzoek