Kleine blusmiddelen – Normen, certificering en onderhoud

Welke NEN-normen hebben betrekking op kleine blusmiddelen, wat zegt het Bouwbesluit er precies over en waarom is het verstandig om voor gecertificeerde
installatie- en onderhoudsbedrijven te kiezen?

Download het artikel (pdf), verschenen in Vexpansie 3, 2017: Kleine blusmiddelen