Vexpan Expertteam beantwoordt vraag over het beprijzen van mobiliteit

Het Vexpan Expertteam heeft zich gebogen over het thema ‘beprijzen van mobiliteit’. Om de tirannie van het kortetermijndenken te doorbreken is aan het expertteam de vraag voorgelegd wat naar zijn mening geschikter is als sturingsmiddel: verplaatsen (kilometerheffing) of verblijven (parkeermanagement), en waarom? Aanvullend werd ook de vraag gesteld in hoeverre het parkeermanagement c.q. beprijzingsbeleid het komende decennium zal of moet gaan veranderen onder invloed van verwachte ontwikkelingen op het gebied van carsharing, automatische voertuigen et cetera.

[wpfilebase tag=file id=440 tpl=vexpan-simpel /] (beantwoord door Lid Vexpan Expertteam Ir. Sjoerd Stienstra – Adviesbureau Stedelijk Beheer)

Tags: