Gratis parkeren Hulst

In de Hulster binnenstad mag elke eerste zaterdag van de maand gratis worden geparkeerd. Zaterdag 7 oktober 2017 moet er dus niet worden betaald.

De zaterdagen waarop niet moet worden betaald zijn: 7 oktober, 4 november en 2 december.

Het toekennen van dagen waarop gratis kan worden geparkeerd in de Hulster binnenstad is onderdeel van het nieuwe parkeerbeleid. Dat beleid werd vorig jaar door de gemeenteraad van Hulst vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders kan twaalf dagen per jaar aanwijzen waarop er gratis kan worden geparkeerd. Dit gebeurt in overleg met Ondernemersorganisatie Hulst Vestingstad.

Betaald parkeerbeleid

Buiten de stadswallen van Hulst mag overal gratis worden geparkeerd. In de Hulster binnenstad is het betaald parkeren. Dit gebied wordt omringd door de stadswallen en is aangeduid met verkeersborden. Het tarief bedraagt 1,30 euro per uur. De betaald parkeertijden zijn: maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur én zondag van 12.00 tot 18.00 uur.

Het parkeerbeleid wijzigde op 1 juli 2016. Sindsdien zijn er maar liefst 226 parkeerplaatsen meer in Hulst waar gratis mag worden geparkeerd.