7,5 jaar Expertteam

Het Expertteam van Vexpan is sinds begin 2014 operationeel, en functioneert dus nu 7,5 jaar. In die tijd is een scala aan belangwekkende vragen aan de orde gekomen, die hebben bijgedragen aan een verdieping van kennis en inzicht in het gecompliceerde fenomeen ‘parkeren’.

Een artikel uit Vexpansie 2021 -2 van Sjoerd Stienstra en Jacob de Vries

Tags: