Voorwaarden lidmaatschap

De volgende voorwaarden gelden voor een lidmaatschap:

  • U ontvangt verenigingsnieuws per e-mail op het opgegeven adres.
  • Het e-mailadres wordt niet aan derden beschikbaar gesteld.
  •  Het lidmaatschap loopt per kalender jaar en geldt tot wederopzegging.
  • Opzegging voor het volgende kalenderjaar ten minste drie maanden voor het einde van het lopende jaar (schriftelijk).