Zelfrijdende trein eerder dan zelfrijdende auto?

Er rijden nog geen zelfrijdende auto’s in Nederland, maar in 2018 kunnen we als het aan ProRail ligt wel zelfrijdende treinen op het spoor verwachten.

Zelfrijdende trein eerder dan zelfrijdende auto?

De spoorinfrastructuurbeheerder is van plan om in 2018 een test uit te voeren met een zelfrijdende trein. Voor deze test werkt het Nederlandse bedrijf samen met de Franse treinfabrikant Alstom.

De proef, die ook wel Automatic Train Operation of ATO wordt genoemd, behoort tot een van de goede voornemens van ProRail. Het ATO-systeem kan de handelingen van een treinmachinist op verschillende niveau’s uitvoeren (van ‘een beetje’ tot ‘volledig’). Dit herken je wellicht van de verschillende niveau’s die zelfrijdende auto’s ook kennen.

De verwachting is dat treinen die zijn uitgerust met ATO dichter op elkaar kunnen rijden. Dit moet de capaciteit op het spoor uiteindelijk gaan vergroten. Hierdoor kunnen treinen ook gelijkmatiger rijden, waardoor ze minder stops hoeven te maken en energiezuiniger rijden.

Meer hierover leest u op www.want.nl.