‘Wat te doen met de vraag naar gratis parkeren?’

Een flink aantal binnensteden kampt met een afnemende bezoekersaantallen. Winkeliers zien omzetten dalen. Eén van de oplossingen om het tij te keren wordt gezien in het (deels) afschaffen van het betaald parkeren. Maar is dat wel het ei van Columbus?

In de lunchbijeenkomst ‘wat te doen met de vraag naar gratis parkeren?’ was dit het centrale thema.

Leen Decoster van het Belgische stedelijke parkeerbedrijf Parko vertelde over de ervaringen in Kortrijk, waar bezoekers sinds enige tijd de auto op straat 30 minuten gratis kunnen parkeren.
Wouter Steenstra van Spark toonde een inventarisatie van Nederlandse steden die werken met gratis parkeren op straat. Vervolgens ging Pieter Delleman in het op de gedachtegang: ‘Stel dat het gratis parkeren werkt?’

U kunt het volledige verslag hier lezen: Verslag Vexpan lunchbijeenkomst ´Wat te doen met de vraag naar gratis parkeren´

Hieronder een aantal foto’s van de bijeenkomst: