Vexpan-lunchbijeenkomst over slim aanbesteden van parkeren

In ‘De overkant’, de nieuwe vleugel van het Vexpan-bureau APPR, vond donderdag 12 mei jl. een lunchbijeenkomst plaats over slim aanbesteden van parkeren.

Elisio Baptista (ParkeerService) en Jordie van Berkel (F-Fort) trapten de bijeenkomst af met een inspirerende presentatie over de Concurrentiegerichte dialoog. Als warming up werd aan alle deelnemers gevraagd de smartphone te pakken om antwoord te geven op een aantal vragen. In hoeverre had men ervaring met een Concurrentie Gerichte Dialoog  en met Best Value? Had men behoefte aan meer innovatie bij aanbestedingen en in contracten? In welke mate zet men risicomanagement in bij aanbestedingen? De zaal stond op scherp.

Concurrentiegerichte dialoog
In de praktijk-case van ParkeerService is voor de unieke combinatie van een concurrentiegerichte dialoog, een hybride vorm van Best Value en toepassen van intensief risicomanagement. Hierbij was het stimuleren van innovatie nadrukkelijk een van de doelstellingen.

CROW-tool voor aanbestedingsprocedures
Frans Bekhuis van kennisplatform CROW en Jeroen Roelands van adviesbureau Goudappel Coffeng deden verslag van het traject om een tool te ontwikkelen die aanbestedende diensten ondersteunt bij het optimaal uitvoeren van aanbestedingsprocedures ten behoeve van parkeerapparatuur, -ICT en -dienstverlening.

In de contractvorming en de follow-up tijdens de uitvoeringsfase is het belangrijk om je te beperken tot regie met meting van de output op vooraf overeengekomen KPI’s met ook een bijbehorende meetmethodiek. In de samenvatting gebruikte Roelands de metafoor dat je bij de tandarts ook geen inspraak wilt in welke boor hij gebruikt om het gaatje te vullen, maar dat je de tandarts afrekent op het resultaat.

In de komende maanden wordt de tool daadwerkelijk gebouwd. De verwachting is dat het in november 2016 aan de gebruikers beschikbaar gesteld kan worden.

Een artikel naar aanleiding van deze lunchbijeenkomst is verschenen in Vexpansie 2, 2016. Download (pdf) het artikel Lunchbijeenkomst ‘Slimmer aanbesteden en contracteren van parkeren’

 

 

Tags: