Vexpan Innovatietour 11 januari 2018

Het thema van de innovatietour van 2018 was: Hoe gemakkelijk kunnen we parkeren voor u maken?

Data

Uit de inleidingen van Parkmobile en EasyPark kwam duidelijk naar voren dat digitalisering, en daardoor bereikbaarheid van data, een grote rol speelt. Vanuit verschillende aanvliegroutes kwam daarbij een – in grote lijnen – vergelijkbare structuur naar voren. Het vertrekpunt van Parkmobile was daarbij mobiel betalen voor parkeren, EasyPark vertrok vanuit het pogen de afhandeling van de parkeerhandeling te stroomlijnen. In beide gevallen resulteert dat aan de bestuurderskant in routegeleiding naar vrije parkeerplaatsen nabij de bestemming (on- en/of off-street) en integratie van (achteraf) parkeren, en aan de providerskant in een dashboard waarmee het parkeeraanbod kan worden gemonitord en aangestuurd.

Duurzame en energie-efficiënte mobiliteitsoplossingen

In de inleiding van Ciaran Dooijes en Jens Zier van Parkmobile werd gewezen op een aantal wereldwijde trends, zoals bevolkingstoename, toenemende urbanisatie en het toenemend belang van duurzame en energie-efficiënte mobiliteitsoplossingen. Het mobiel betalen voor parkeren van Parkmobile ontwikkelt zich, mede door de samenwerking met BMW, naar de ‘-NOW familie’, met daarin modules als DriveNow (mobiliteitsoplossingen), ChargeNow (laden van elektrische voertuigen), ParkNow (parkeren) en ReachNow (bereikbaarheid).

Ook EasyPark stelt het doel ‘Verbeteren van de leefbaarheid van de stad’ centraal, zo bleek uit de inleiding van Johan Birgersson en Sebastian Eriksson-Ritzén. Zij verbinden als het ware de automobilist met een vrije parkeerplaats. De automobilist gaat immers niet van A naar B, maar van A naar P en vandaar naar B. in de praktijk rijdt iemand eerst naar zijn bestemming (B) en gaat van daar uit zoeken naar een parkeerplaats. EasyPark navigeert de automobilist direct naar een passende parkeerplaats, en voorkomt daarmee zoekverkeer. Zij voorzien dat deze informatie over beschikbaarheid van parkeerplaatsen op den duur open-source informatie zal zijn, waarop apps hun services kunnen baseren.

Er wordt een trend gesignaleerd dat ritten van deur tot deur in toenemende mate rationeel worden gepland, waarbij reistijd en -kosten belangrijke keuze-overwegingen zijn. Apps spelen daarbij een belangrijke rol, waarbij ook de mogelijkheden voor intermodaal vervoer in de beschouwing moeten worden betrokken. Initiatieven op dit gebied zijn bijvoorbeeld SF-parking in San Francisco (met als doel parkeerplaatszoekend verkeer te reduceren) en Parijs dieselvrij, het plan om na de oude diesels (die nu al geweerd worden) vanaf 2020 helemaal geen diesels in het centrum toe te laten, en vanaf 2030 uitsluitend nog elektrische auto’s toe te staan.

De parkeervraag verandert

De parkeervraag verandert: het aantal auto’s stabiliseert en zal in de toekomst langzaam afnemen (het aantal kilometers per verplaatsing neemt overigens wel toe), en de samenstelling van de parkeervraag verandert (elektrische auto’s, deelauto’s). ParkNow en EasyPark spelen daarop in door bijvoorbeeld het parkeeraanbod crossmediaal inzichtelijk te maken, of mogelijkheden om een parkeerplaats te reserveren aan te bieden. On- én off-street parkeerplaatsen worden geïntegreerd in de apps en het aanbod wordt gekoppeld aan het navigatiesysteem, of zelfs geïntegreerd in het in-car navigatiesysteem.

Geïntegreerde data wordt beschikbaar in een parkeerdashboard voor de operators van parkeervoorzieningen, die daarmee de prestaties van hun parkeersysteem kunnen monitoren en sturen. Reductie van zoekverkeer wordt daarbij een belangrijke KPI. Door inzet van dit dashboard is een verbetering van de leefbaarheid te bereiken, wordt congestie verminderd, stroomt verkeer beter door en ontstaat een betere benutting van het parkeerareaal. In de presentatie van EasyPark werd live ingelogd op het parkeerdashboard van Stockholm en werden diverse toepassingsmogelijkheden getoond. Ook werd nog even overgeschakeld naar de actuele parkeersituatie in Rotterdam. Door middel van zo’n dashboard is bijvoorbeeld inzicht te verkrijgen in plaats en duur van parkeren, aantallen parkeerders, piektijden, effecten van handhaving, en dergelijke.

EasyPark stelde de vraag aan de orde waarom steden zouden moeten digitaliseren. In de eerste plaats is dat om daarmee optimaal tegemoet te kunnen komen aan de wensen van de klant. Gebruikersgemak staat voorop. De gastvrijheid van parkeren verbetert sterk. Nu is het vaak zo dat gastvrijheid ver te zoeken is: je vraagt de parkeerder bij aankomst meteen wanneer hij weer weg gaat, en als hij te laat is krijgt hij nog een boete ook!

Verder wordt door de digitale aanpak de leefbaarheid van de stad verbeterd door het terugdringen van zoekverkeer.

Tenslotte biedt het parkeerdashboard de mogelijkheid om de benutting van de parkeercapaciteit verder te optimaliseren.

De circa 70 bezoekers van de innovatietour luisterden geboeid naar de inleidingen, die leidde tot geanimeerde discussies. Zo kwam de vraag naar voren of, en hoe, commerciële en publieke parkeervoorzieningen kunnen worden gekoppeld. Verder werd geïnformeerd naar de wijze waarop voertuigen worden geïdentificeerd (in de praktijk is kentekenherkenning de meest voorkomende). Ook werd het bedienen van de app in de auto ter discussie gesteld.

Na afloop van de bijeenkomst vond de nieuwjaarsreceptie van Vexpan plaats, waarbij de aanwezige leden elkaar – onder het genot van een hapje en een drankje – een voorspoedig 2018 konden wensen.

Door Sjoerd Stienstra

Een foto-impressie van de innovatietour en nieuwjaarsreceptie vindt u hieronder.

De presentatie van EasyPark kunt u hier bekijken: 20180111 Presentatie EasyPark - Innovatietour en nieuwjaarsreceptie 2018

Lees ook ‘Terugblik en vooruitzichten‘, waarin Vexpan-voorzitter Monique Pluijm, namens het hele bestuur, terugblikt op 2017 en vertelt over de vooruitzichten van 2018.