Parkeerbeleid uitgelegd

In deze korte animatiefilm van de Erasmus Universiteit worden de basisprincipes van parkeren op een toegankelijke en aantrekkelijke manier uitgelegd. De kern van de boodschap is dat gratis parkeren niet bestaat, dat ingrepen in de prijs en capaciteit van het parkeeraanbod neveneffecten hebben, en dat deze beslissingen dus bewust en op basis van een heldere visie genomen moeten worden. Hiermee is het een neutrale boodschap gebaseerd op wetenschappelijk inzicht, die tegenwicht biedt aan de steeds terugkerende fabels en onderbuikgevoelens.