Lunchbijeenkomst fietsparkeren goed bezocht

Goed fietsparkeerbeleid is complex vanwege de variatie in eigendom en gebruik, maar is hard nodig aangezien de fietsmarkt zich snel ontwikkelt. Op donderdag 9 februari jl. organiseerde Vexpan de lunchbijeenkomst ‘Fietsparkeren’ in Green Village in Nieuwegein.

Uit de overweldigende opkomst blijkt wel dat we niet meer om fietsparkeren heen kunnen. Ging een eerder georganiseerde bijeenkomst eind 2015 over dit onderwerp niet door wegens gebrek aan belangstelling, nu bleven er maar aanmeldingen binnenkomen.

Anita Dirix beet het spits af. Zij houdt zich als projectmanager bezig met fietsgerelateerde projecten. Zo heeft zij zich onder ander beziggehouden met de organisatie van fietsparkeren rondom Rotterdam CS en met het opstellen/actualiseren van parkeernormen voor zowel auto als fiets. Zij ziet voor gemeenten een steeds grotere rol weggelegd en vertelt ons over de organisatie van fietsparkeren: “Als je als gemeente geen uitdagingen hebt op het gebied van fietsparkeren, dan heb je het als gemeente niet goed gedaan!”

Nederland is een echt fietsland, gemiddeld hebben wij 1,2 fiets per persoon. Buitenlanders vinden ons fietsprobleem iets om op jaloers te zijn want het zegt alles over het feit dat we veel fietsen. Gemeenten willen echter die fietsen niet allemaal op straat geparkeerd zien en zoeken naarstig naar oplossingen. Het is belangrijk om het de fietser zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Rijk

Rijk word je er als gemeente overigens niet van. Gemiddeld kost een fietsparkeerplaats tussen de 2.000 en 4.000 euro en het levert nauwelijks iets op. Er is een beweging gaande van straatparkeren naar garageparkeren, want er is voldoende plaats in parkeergarages. Helaas worden gratis stallingen, zoals bijvoorbeeld in Haarlem nog nauwelijks gebruikt.

Volgens de Fietsersbond zijn wij bereid om maximaal 500 meter ofwel 5 minuten te lopen van een fietsenstalling naar onze bestemming. Dit wordt door de aanwezigen van deze lunchbijeenkomst echter betwijfeld.

Ook werd door in deze lunchbijeenkomst de vraag opgeworpen of het parkeren van fietsen op straat wel een probleem is. Wie zien het als een probleem? Is dat niet subjectief? Hoort het niet gewoon bij Nederland?

Zelfservice

Corstiaan van Elteren is ‎Solution Manager bij Siemens Building Technologies. Corstiaan vertelde ons over de praktische invulling van fietsparkeervoorzieningen. Hij sprak over beheer, toegangscontrole en handhaving. Hoe zorg je dat de toegang tot de stalling snel kan? Hoe laat je zien waar er een vrije plaats is?  Moet er wel of niet een beheerder zijn en wat is zijn rol? Wat is de juridische basis van het begrip bewaakte stalling? Hoe zit het met de veiligheid?

Belangrijk is de zelfservice. Vergelijk het met het zelfscannen bij de supermarkt. We willen het graag zelf doen maar dan moet het wel heel gebruiksvriendelijk zijn.

Hij ging in op de voor- en nadelen van verschillende soorten toegangen tot stallingen. Zo zijn er stallingen met poortjes, zuilen en bikelanes. In de testfase is er nu een toegang waarbij de gebruiker alleen nog maar met zijn fiets over een drempel hoeft. Handig, maar de fiets moet dan wel voorzien zijn van een tag. En voor die tags zijn veel technieken maar nog geen standaard. Daar wordt samen met de fabrikanten van tags aan gewerkt.

Parallel

Na Corstiaan van Elteren ging Dirk-Jan de Haan, Consultant bij Enigma Consulting, door op de wens tot identificatie met de ov-chipkaart en bankpas, de parallel met autoparkeren én de integratie met autoparkeren. Kies je voor Identificatie met bankpas, ov-pas, barcode of eigen mifare pas uitgeven? Een bankpas ligt voor de hand want die heeft iedereen bij zich. Maar wil je die ook gebruiken terwijl je niet iets hoeft af te rekenen? Veel fietsenstallingen zijn immers gratis. Hoe staan de banken tegenover dit nieuwe gebruik van de bankpas? En wie gaat de verkoop van abonnementen op fietsenstalling doen? Is dat een voor de hand liggende taak van gemeenten?

Kortom het fietsparkeren is volop in beweging.

De presentaties en meer over andere Vexpan lunchbijeenkomsten kunt u hier vinden.