Gratis parkeren bij P+R Woerden

Het P+R-terrein aan de noordkant van het Woerdense station is sinds 1 september gratis voor mensen die met de trein reizen. Dit heeft de gemeente Woerden met de NS afgesproken. Aanleiding om in gesprek te gaan, waren de drukte op het P+R-terrein aan de zuidkant van het station en de parkeeroverlast in de omgeving. 

De gemeente Woerden heeft afspraken gemaakt met de NS, die eigenaar is van het P+R-terrein Noord, over het invoeren van gratis parkeren. De NS werkt voor een groot aantal projecten in de regio samen met Goedopweg. Ook Goedopweg heeft het gratis parkeren bij het P+R-terrein in Woerden als verbeterpunt aangedragen. De gezamenlijke hebben uiteindelijk tot deze doorbraak geleid.

De gemeente is erg blij met het resultaat. Wethouder Margot Stolk (verkeer): “Het vrijwel lege parkeerterrein is al jaren een doorn in het oog van bewoners van de stationsomgeving die dagelijks parkeeroverlast ervaren. Nu het parkeerterrein gratis is voor treinreizigers, wordt het eindelijk weer gebruikt waar het voor bedoeld is.”

Hoe werkt het?

De aanpassing op P+R Noord zit in de wijze van betalen. Er verandert niets aan de ingang van het terrein, dus ook de slagbomen blijven staan. Wie met de trein reist, kan bij het verlaten van het parkeerterrein de OV-chipkaart aanbieden aan de betaalautomaat en daarmee het te betalen parkeerbedrag kwijt laten schelden. Op de betaalautomaat is een ‘lezer’ aangebracht met het logo van de OV-chipkaart waar de kaart voorgehouden moet worden. Voorwaarde is wel dat er dan ook dezelfde dag gereisd moet zijn met die OV-chipkaart. Mensen die niet met de trein reizen, moeten dus gewoon het reguliere tarief betalen voor het parkeren. Wel blijft het terrein ook voor deze mensen gewoon toegankelijk.

Betere aansluiting

Later dit jaar wordt op het P+R-terrein aan de zuidkant van het station in Woerden een telsysteem aangebracht om het aantal vrije parkeerplaatsen inzichtelijk te maken. Eenzelfde systeem is al aanwezig op P+R Noord en wordt in de regio op diverse stationslocaties ook al toegepast. Met deze informatie kunnen weggebruikers naar een parkeerplaats met vrije plekken geleid worden. Dit moet de overstap tussen auto en OV aantrekkelijker maken met zo min mogelijk overlast voor het overige verkeer. Dat past ook in het streven van Goedopweg om gemeenten rond de stad Utrecht beter aan te sluiten op het openbaar vervoer en daarmee de bereikbaarheid van de regio te verbeteren.