De Airbnb’s van parkeren, kans of bedreiging?

Op 18 mei jl. vond de Vexpan-lunchbijeenkomst ‘Multigebruik van (semi)private garages’ plaats bij het Vexpan-bureau in Naarden. Tijdens deze zeer drukbezochte bijeenkomst vertelden Fred Wilkes van Q-Park NL en Daphné van Osch van Parclick over het multigebruik van (semi)private garages, bekeken vanuit de exploitant en de parking broker. De bijeenkomst werd ingeleid door Martje Hoofs van Q-Park. Ernst Bos van Spark was de gespreksleider op deze middag. Het was een succesvolle bijeenkomst met meer dan 60 deelnemers. Na de presentaties was er volop interactie tussen publiek en sprekers.

Na de lunchbijeenkomst vond de Algemene Ledenvergadering van Vexpan plaats. Als slot van de succesvolle dag was er als dank voor leden die zich inzetten voor Vexpan een interactieve workshop netwerken. Door deze actieve leden is er veel dynamiek in de organisatie, zijn er vele activiteiten en lopen we voorop als het gaat om nieuwe ontwikkelingen.

We kijken terug op een geslaagde dag.

Lees een kort verslag
Download de presentatie van Fred Wilkes (Q-Park NL)
Download de presentatie van Daphné van Osch (Parclick)

Hieronder vindt u een foto-impressie.