Laden van elektrische auto’s in parkeergarages

Met de verwachte, enorme toename van het aantal elektrische auto’s staat de parkeersector voor een grote uitdaging. Het laden. Waar en hoe? En hoe gaat de distributie van elektrische energie naar de laadpunten? De stand van zaken in deze ontwikkelingen komt op het EPA congres aan de orde op donderdag 21 september 2017.

Download het artikel (pdf), verschenen in Vexpansie 3, 2017: Laden van elektrische auto’s in parkeergarages.